อัพเดตข่าวล่าสุด!

151162 klk1

กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลังชาวบ้านร้องผู้ใหญ่บ้านบริหารไม่โปร่งใส
ชาวบ้านร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน ร้านค้าประชารัฐ น้ำดื่มประชารัฐ ไม่โปร่งใส หลายโครงการปล่อยทิ้งร้างเป็นปี เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อมูลก่อนจะให้ชีแจงภายในเดือนหน้า
       ที่ศาลาประชาคม บ้านศรีพัฒนา หมู่ 11 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส หลังชาวบ้านได้รวมตัวกันนำหนังสือมายื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ตรวจสอบการจ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน, การบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน, การบริหารเงินกองทุนหมู่บ้าน, โครงการตู้น้ำหยอดเหรียญของหมู่บ้านและการใข้จ่ายเงินฌาปณกิตหมู่บ้าน ซึ่งเงินทุกโครงการเป็นเงินส่วนรวมของชาวบ้านทุกคนที่มีสิทธิจะได้รับทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดการดำเนินงาน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานเองทุกโครงการ แต่พอชาวบ้านสอบถามกลับไม่มีแจงรายอะเอียดแต่อย่างใด ชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดความไม่ไว้วางใจในการบริหารหมู่บ้าน จึงพร้อมกันร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สอบสวนเรื่องราวดังกล่าวให้ทราบโดยเร็วเพื่อความเป็นธรรมต่อชาวบ้านทุกคน

151162 klk2
       วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไม่โปร่งใส โดยกองทุนหมู่บ้านศรีพัฒนามีคณะกรรมการบริหารจำนวน 11 คน มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจำนวน 163 คน ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลบัญชีที่ 1 จำนวน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการได้ทำการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกจำนวน 163 คน คณะกรรมการยอมรับว่าได้รับเงินจากสมาชิกที่รับชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านแล้วเป็นเงินสดจำนวน 300,000 บาท  และจะนำเงินสดฝากเข้าบัญชีที่ 1 ชื่อบัญชีกองทุนหมู่บ้านศรีพัฒนา โดยเจ้าหน้ที่จะได้มีการตรวจสอบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีหรือไม่ ส่วนโครงการน้ำดื่มประชารัฐโดยแจ้งว่าเครื่องปั็มน้ำเสียยังไม่ดำเนินการซ่อมมานานกว่า 1 ปี และร้านค้าประชารัฐก็ปิดการขายมาได้เป็นปีเช่นกัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด โดยภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จะให้ทางกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านได้ทำการชี้แจงอีกครั้ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย แต่ต้องขอระยะเวลาในการตรวจสอบเพราะมีการร้องเรียนมาหลายโครงการ

151162 klk3
      โดยชาวบ้านบอกว่าหลายโครงการของภาครัฐที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ถูกคณะกรรมการบริหารจัดการไม่โปร่งใสทำให้หลายโครงการต้องหยุดชะงักไป อย่างเช่นโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญน้ำดื่มประชารัฐ ก็ปล่อยทิ้งร้างมาเป็นปีไม่มีการซ่อมแซม ชาวบ้านเดือดร้อนต้องไปซื้อน้ำดื่มจากหมู่บ้านอื่น โครงการร้านค้าประชารัฐก็ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมและได้ปิดกิจการไปทำให้ข้าวของที่ซื้อมาลงทุนสูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งชาวบ้านรู้สึกเสียดายเงินภาษีประชาชนที่ทำให้โครงการต่างๆต้องสูญเปล่า จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพราะหากเพิกเฉยก็จะเป็นแบบนี้อีกต่อไป