อัพเดตข่าวล่าสุด!

161262 kl1

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎร ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว สิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

161262 kl2
       วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,500 ผืน พร้อมสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง โดยมอบให้กับราษฏร อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 1,000 ผืน อำเภอคำม่วง 1,000 ผืน และ อำเภอสามชัย 500 ผืน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจปลัดตังหวัด นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายอำเภอคำม่วง นายอำเภอสามชัย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

161262 kl3
      ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว ด้วย

161262 kl6
     จากนั้น องคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่อำเภอคำม่วง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางบัวพา รมรื่น อายุ 103 ปี นายบุญส่ง วรรณรส อายุ 101 ปี และนางสวาท ชมภูจักร อายุ 66 ปี พิการอัมพาตท่อนล่าง ซึ่งเป็นผู้ป่วยในโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล:คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

161262 kl7
        จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ทางตอนกลางของภาค มีเนื้อที่ประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน 296,981 ครัวเรือน มีจำนวนประชากร 986,005 คน มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ทำให้ราษฎรบางพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

161262 kl8

161262 kl4161262 kl5