อัพเดตข่าวล่าสุด!

251262 fg1

กาฬสินธุ์ สวยงามประดับไฟปราสาทรวงข้าวชวนเที่ยวงานบุญคูณลาน
        ที่วัดสว่างอรุณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ บ้านเหล็ก ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากที่ชาวบ้านเหล็ก หมู่ 10 และหมู่ 12 ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมัดรวงข้าว เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นปราสาทรวงข้าว ในประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านจัดขึ้นทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของชาวอีสาน โดยพบว่าช่วงนี้ได้มีการสร้างปราสาทรวงข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

251262 fg2          และได้มีการประดับประดาไฟรอบปราสาทรวงข้าวส่องแสงทะลุรวงข้าวอย่างสวยงาม ให้ปราสาทข้าวสีทอง โดยตลอดทั้งคืนได้มีชาวบ้านเดินทางมาชมความสวยงามของปราสาทรวงข้าว และกลุ่มยังได้ร่วมกันซ้อมฟ้อนท่ารำประกอบเสียงเพลงเพื่อใช้ในวันงานที่จะถึง

251262 fg3
        โดยชาวบ้านบอกว่า สำหรับประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว หรือ บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวบุญคูณลาน ถือเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ความศรัทธา และพลังสามัคคีของชาวบ้านเหล็ก ทั้ง2หมู่บ้าน ในตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปราสาทรวงข้าว สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีบุญคูณลานตามวิถีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสานที่จะมีขึ้นหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เพื่อระลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพสพและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยคัดเลือกรวงข้าวที่มีความสมบูรณ์นำมามาประดับตกแต่งเป็นปราสาทรวงข้าวขนาดใหญ่ที่ประณีตงดงาม สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณให้คงอยู่ให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป

251262 fg4       จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาชมความสวยงามของปราสาทรวงข้าว ที่สร้างจากรวงข้าวเป็นล้านล้านรวง ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ธ.ค. 2562 โดยวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จะมีการจัดเวทีมวยเพื่อการกุศล ในช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 62 จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การฟ้อนรำแห่ปราสาทข้าว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านและผู้เข้าร่วมงาน ส่วนในช่วงกลางคืนของวันที่ 27 ธ.ค. 62 จะมีการแสดงมหรสพตลอดทั้งคืนจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเดินทางมาเที่ยวงานได้ทั้ง 3 วัน มาชมความสวยงามของปราสาทรวงข้าวที่ชาวบ้านทุกคนตั้งใจทำขึ้นในงานบุญคูณลานของชาวอีสาน ตามฮีต 12 ครอง 14 ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา