อัพเดตข่าวล่าสุด!

251262 er1

ตำบลผาเสวยจัดงานสืบฮอยตา วาฮอยปู่ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(มีคลิป)
        เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณจุดชมวิวผาเสวย อุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดงาน “สืบฮอยตา วาฮอยปู่” ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เคยทรงเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรและประทับเสวยพระกระยาหาร ณ จุดชมวิวผาเสวย

251262 er2       โดยมีนายสมลักษ์  ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการจากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ซุ้มสาธิตตำข้าว, ซุ้มสาธิตการเข็นฝ้าย ดีดฝ้าย หล่อฝ้าย เปียฝ้าย, ซุ้มสาธิตการทอผ้า และซุ้มยาต้มสมุนไพรที่หาได้จากบริเวณเทือกเขาภูพานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวตำบลผาเสวย นอกจากนั้นยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อ ต่อแขน เพื่อความเป็นสิริมงคล การแสดงรำภูไทจากชาวบ้าน และการแสดงอื่นๆที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสมเด็จ

                                                                                                         

251262 er3
          นายชาติ ไทยแท้ นายกเทศมนตรีตำบลผาเสวย กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลผาเสวยโดยสภาวัฒนธรรมตำบลผาเสวย ได้จัดงาน "สืบฮอยตา วาฮอยปู่" ซึ่งมีความหมายคือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒรธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณของปู่ย่าตายาย โดยกิจกรรมภายในงานจะได้นำของเก่าที่เป็นวัฒนธรรมโบราณของชาวอีสานมาจัดแสดงให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม และมีการนำวิถีชีวิตเดิมๆแบบชาวบ้านที่เคยทำมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเข็นฝ้าย การสาวไหม การตำข้าว เพื่อเป็นการสืบสานให้กับลูกหลานได้รับทราบวิถีความเป็นอยู่สมัยโบราณที่สืบทอดกันจนมาถึงทุกวันนี้

251262 er5
        ทางด้านนายสมลักษ์  ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ กล่าวว่า สำหรับอำเภอสมเด็จถือเป็นอำเภอที่มีชนเผ่าที่ค่อนข้างจะเยอะ ที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 5 ชนเผ่า ซึ่งทางอำเภอสมเด็จจะได้ร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมแต่ละตำบลให้คัดสรรของดีของแต่ละชุมชนมาจัดแสดงเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับชมและเรียนรู้เป็นการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒธนรรมของแต่ละชนเผ่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานไม่ให้เลือนหายไป สิ่งหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมและกำลังสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวตำบลผาเสวย คือการนำสมุนไพรธรรมชาติที่อยู่ตามเทือกเขาภูพานมาทำเป็นยาต้มสมุนไพร ซึ่งจะได้มีการต่อยอดอีกต่อไป

251262 er4
          "ผาเสวยภูพานพ" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 โดยได้แวะประทับทรงพระเกษมสำราญท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของหุมเขาและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่ผาเสวย อ.สมเด็จ นำความปลื้มปีติแก่พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์อย่างหาที่เปรียบมิได้ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งชื่อว่าผาเสวย

251262 er6251262 er7251262 er8251262 er9251262 er10251262 er11