อัพเดตข่าวล่าสุด!

311262 vb1

กาฬสินธุ์ ชวนสวดมนต์ข้ามปีบนยอดเขาภูสิงห์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่
กาฬสินธุ์ ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีบนยอดเขาภูสิงห์ และถวายเป็นพุทธบูชาพระพรหมภูมิปาโล
        บรรยากาศบนยอดเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงเช้าพบว่าอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  17 องศาเซลเซียส ซึ่งบนลานธรรมพบประชาชนเดินทางมาชมความสวยงามของหมอกยามเช้าพร้อมเก็บภาพความสวยงามลงโลกโซเชียลกัน พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้าบนยอดเขาภูสิงห์

311262 vb2
        พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ที่ยอดเขาภูสิงห์ ปีนี้ได้เตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการบริการรถรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ยอดเขาที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนมาช่วยสนับสนุน รวมถึงจุดบริการที่บันไดสวรรค์สำหรับผู้ที่จะเดินเท้าผ่านบันไดสวรรค์ 654 ขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อรวมกิจกรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

311262 vb4      ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยวาระพิเศษหลายวาระ แต่สิ่งสำคัญคือการร่วมทำความดีเป็นมงคลแก่ชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา พระพรหมภูมิปาโล ขณะเดียวกันลานธรรมพระพรหมภูมิปาโล บนยอดเขาภูสิงห์ที่จะรองรับพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งการสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นสิริมงคลยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง และด้วยบนยอดเขาภูสิงห์เป็นจุดสูงสุดและยังมีพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล ที่เป็นพะพุทธรูปปางชนะมารสื่อความหมายดี ๆ กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และก้าวดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งในปี 2563 นี้

311262 vb3