อัพเดตข่าวล่าสุด!

311262 ui1

กาฬสินธุ์ พร้อมแล้วสวดมนต์ข้ามปีหน้าองค์พระธาตุยาคูรับพรปีใหม่
          บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าต่างมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สักการะองค์พระธาตุยาคู

311262 ui2

พร้อมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นยังได้ชมความสวยงามของธุงอีสานที่ประดับตามทางเข้าอย่างสวยงาม และยังชมความสวยงามของเฮือนอีสานโบราณทั้ง 18 อำเภอที่สร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกทั้งยังมีสินค้าชุมชนมาวางจำหน่าย

311262 ui3
            นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณหน้าองค์พระธาตุยาคู เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน  พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์ได้ร่วมปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา พร้อมรับสิ่งดี ๆ ที่เป็นมงคลในวันปีใหม่ พ.ศ.2563  

311262 ui4

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นการใช้พิธีทางพระพุทธศาสนา โดยน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ปลอดจากอบายมุข และสิ่งเร้าทั้งปวง ทั้งนี้ อานิสงส์ของการมากราบไหว้พระธาตุยาคู เชื่อกันว่า จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีชีวิตเบิกบาน สมบูรณ์พูนสุข 

311262 ui5
สำหรับพระธาตุยาคู เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกกันว่า พระธาตุยาคู โดยญาคู เป็นภาษาอีสาน หมายถึง พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด อานิสงส์ของการกราบไหว้พระธาตุยาคู จะมีแต่ความสงบร่มเย็น