อัพเดตข่าวล่าสุด!

210163 ui1

กาฬสินธุ์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งจ่อแล้งหนักวางแผนให้ผ่านช่วงแล้ง
       จากการติดตามสถานการณ์น้ำตามอ่างเก้บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งเริ่มมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือน้อยลงเนื่องจากบางพื้นที่ยังมีการส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอยู่จึงทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว
โดยจากการตรวจสอบที่อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 37 ของความจุอ่าง ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบถือเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลแซงบาดาล,ตำบลมหาไชย และตำบลหมูม่น 36 หมู่บ้าน และยังส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรทั้งการปลูกข้าว ปลูกอ้อย และปลูกพืชอื่นๆ

210163 ui2
        นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ถือว่ามาเร็วกว่าทุกปีทางอำเภอสมเด็จและผู้นำชุมชนทุกตำบลทุกหมู่บ้าน จึงได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้งนี้ ซึ่งจะได้มีการเปิดปิดน้ำส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรให้เป็นเวลา เพราะในช่วงนี้พบว่ามีการส่งน้ำตลอดเวลาทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว และสงวนน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการกับชาวบ้าน พร้อมทั้งประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันใช้น้ำกันอย่างประหยัดให้รู้จักคุณค่าของน้ำเพราะสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ถือว่ามาเร็วกว่าทุกปี อีกทั้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังเหลือน้อยหวั่นจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงหน้าแล้งนี้ จึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงหน้าแล้งในระยะนี้ไปได้

210163 ui3