อัพเดตข่าวล่าสุด!

220663 opp1

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ำโรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นแล้วต้องทำลายทั้งแปลง

จังหวัดกาฬสินธุ์ พบการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังที่บ้านหนาด ตำบลเหนือ อำเภอเมือง ด้านเกษตรจังหวัดฯ ชี้ เป็นแล้วต้องทำลายทั้งแปลง ป้องกันการระบาดในวงกว้าง

      นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่บ้านหนาด ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเกษตรกร ได้ปลูกมันสำปะหลังในเนื้อที่ 15 ไร่ ปรากฏว่า หลังปลูกเพียงไม่กี่เดือนพบว่า ยอดที่แตกใหม่ใบมีลักษณะหงิกงอ ขุดดูทั้งต้นไม่มีหัวมีแต่ราก จึงได้แจ้งกำนันประจำตำบลและเจ้าหน้าที่เกษตรทราบ

220663 opp2

     นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส cassava mosaic virus การแพร่ระบาดเกิดจากการใช้ท่อนพันธุ์จากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค และเกิดจากแมลงหวี่ขาวยาสูบ ที่มีรัศมีการบินไกลกว่า 100 กิโลเมตร นำเชื้อไวรัสจากต้นเป็นโรคไปสู่ต้นปกติ หากพบการระบาดรุนแรงมันสำปะหลังจะไม่สร้างหัวหรือหัวลีบเล็ก ผลผลิตลดลง ดังนั้น เมื่อเกิดการระบาดของโรคจึงต้องทำลายทั้งแปลงด้วยวิธีฝังกลบ หรือนำต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุงกระสอบมัดปากให้แน่นแล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

220663 opp3

    ด้านนายจงรัก สารพล กำนันตำบลเหนือ กล่าวว่า  ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว  ให้ลูกบ้าน หมั่นสำรวจแปลงต้นมันสำปะหลัง หากพบมีสิ่งผิดปกติหรือ เชื่อว่าเป็นโรคใบด่างมันสําปะหลัง ให้รีบแจ้ง เกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอในพื้นที่ เพื่อจะได้ตรวจสอบหากพบมีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังจะได้เร่งทำลายและให้การช่วยเหลือต่อไป

220663 opp4

 

                                                                                        >>>>>>>>>>>>>สนับสนุนข่าวโดย<<<<<<<<<<<<<<

sponser