อัพเดตข่าวล่าสุด!

270763 hu1

เหลืองเต็มพื้นที่ เดิน-วิ่ง กินลม ชมเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลม ชมเขื่อนลำปาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 มีผู้ให้ความสนใจ สวมเสื้อสีเหลืองมาร่วมเดิน-วิ่ง มากกว่า 2,400 คน
        เมื่อวันที่ 27 ก.ค 63 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง กินลม ชมเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ก่อนนำผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันออกกำลังกาย ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดให้มีจุดคัดกรองผู้มาร่วมกิจกรรม ทุกคนสวมหน้ากากก่อนเริ่ม เดิน-วิ่ง

270763 hu2

           และเริ่มปล่อยตัวผู้ร่วมเดิน-วิ่ง ที่ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง ไปตามถนน บริเวณสันเขื่อนลำปาวท่ามกลางวิวทะเลธุงสองข้างทาง เพื่อให้สัมผัสกับบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเขื่อนลำปาว ก่อนจะวกกลับเข้ามาบริเวณ เส้นชัย รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์ปลา รวม 700,000 ตัว ลงในเขื่อนลำปาว

270763 hu3
      กิจกรรมเดิน-วิ่ง กินลม ชมเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ได้รับความสนใจจากประชาชนมากกว่า 2,400 คน นับเป็นโอกาสที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

270763 hu4

                                                    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>สนับสนุนข่าวโดย<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

sponser

sp2